Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2014

October 19 2014

Förr eller senare exploderar jag - 2

Film: Förr eller senare exploderar jag (The Fault in Our Stars). Betyg: 2

Internets underbarn - 2

Film: Internets underbarn (The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz). Betyg: 2

October 18 2014

Linha de Passe - 3

Film: Linha de Passe (Linha de Passe). Betyg: 3

October 12 2014

October 05 2014

Min så kallade pappa - 2

Film: Min så kallade pappa (Min så kallade pappa). Betyg: 2

September 28 2014

September 21 2014

The Double - 4

Film: The Double (The Double). Betyg: 4

September 14 2014

Oct 6

Suuns

20:30–23:59 Kägelbanan (Mosebacke Torg 1, Stockholm) Add this event to a calendar application
Montrealbandet Suuns kommer äntligen till Sverige igen för klubbspelningar med senaste plattan Images Du Futur i bagaget. Bandet bildades för sju år sen, men debuten kom först 2010 och Zeroes QC slog ner som en bomb i musikvärlden. Det handlar om experimentell rock som rör sig från allt mellan dansant indiedisco till noise och suggestiva rytmer.

Images du Futur bygger på intensiteten i bandets debut, men genom nya texturer och en mer subtilt dynamisk manövrering visas också den återhållsamhet som Suuns är högst kapabel till. Bandet har verkligen fördjupat sitt arbetssätt, med hjälp av minimalistiska metoder skapar de maximalistiska verk. Shemie säger i processen; "As a band we were trying to look at our music from further and further away, seeing more details in the picture as we expanded the landscape."

September 07 2014

September 05 2014

Mud - 2

Film: Mud (Mud). Betyg: 2

Take Shelter - 1

Film: Take Shelter (Take Shelter). Betyg: 1

August 31 2014

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

August 20 2014

Inside Llewyn Davis - 2

Film: Inside Llewyn Davis (Inside Llewyn Davis). Betyg: 2

Gambit - 2

Film: Gambit (Gambit). Betyg: 2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.