Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

February 08 2015

February 01 2015

January 25 2015

January 20 2015

Mar 13

Noisia

Mar 13–23:59 Slakthuset (Slakthusgatan 6, Stockholm) Add this event to a calendar application
Den holländska trion Noisia har under åren utvecklat ett helt unikt sound inom drum and bass som består av kompromisslösa beats och hårda basgångar.

Efter drygt tio år på mindre etiketter som Nerve och Shadow Law Recording släpper de numera sin musik under den egna etiketten Vision Recordings och sköter all sin inspelning från studion i den holländska staden Groningen. Det är där de sköter remixar och producerar låtar åt storheter som Pendulum, Moby, Amon Tobin och KRS-One som alla sökt upp Noisia för att få ta del av deras skills och visioner.

Då Noisia 2010 släppte sin skiva Split The Atom låg de långt före sin tid. På skivan lät de olika musikstilar blandas och kokas ihop till en gryta av stenhårda beats där man inte för en sekund kunde missta att det var just Noisia som var kockarna bakom receptet.

Deras sound är nämligen omisskännligt – du kan ställa dig på ett dansgolv, lyssna på en låt i bakgrunden då du spelar ett tv-spel eller höra musiken för en trailer till en Hollywood-film och direkt känna igen dig i det unika som är just Noisia. Det är nämligen där de hamnat – Noisias musik används i alla sammanhang och räknas numera lite som producenternas producenter. Det är till dessa tre grabbar som Skrillex, deadmau5, Korn och The Prodigy vänder sig då de vill skapa unik musik.

Trots rutinen de besitter har resan har bara börjat för Noisia – det är bara för oss andra att lösa en biljett och följa med.

January 18 2015

January 11 2015

January 06 2015

'71 - 5

Film: '71 ('71). Betyg: 5

Nightcrawler - 4

Film: Nightcrawler (Nightcrawler). Betyg: 4

January 04 2015

January 02 2015

January 01 2015

Apr 3

Eyehategod

19:00–23:59 Debaser Strand (Hornstulls Strand 4, Stockholm) Add this event to a calendar application

December 28 2014

December 27 2014

Blue Ruin - 4

Film: Blue Ruin (Blue Ruin). Betyg: 4

Edge of Tomorrow - 3

Film: Edge of Tomorrow (Edge of Tomorrow). Betyg: 3

December 26 2014

Pride - 5

Film: Pride (Pride). Betyg: 5

December 25 2014

Hair - 1

Film: Hair (Hair). Betyg: 1

December 21 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl