Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

January 18 2015

January 11 2015

January 06 2015

'71 - 5

Film: '71 ('71). Betyg: 5

Nightcrawler - 4

Film: Nightcrawler (Nightcrawler). Betyg: 4

January 04 2015

January 02 2015

January 01 2015

Apr 3

Eyehategod

19:00–23:59 Debaser Strand (Hornstulls Strand 4, Stockholm) Add this event to a calendar application

December 28 2014

December 27 2014

Blue Ruin - 4

Film: Blue Ruin (Blue Ruin). Betyg: 4

Edge of Tomorrow - 3

Film: Edge of Tomorrow (Edge of Tomorrow). Betyg: 3

December 26 2014

Pride - 5

Film: Pride (Pride). Betyg: 5

December 25 2014

Hair - 1

Film: Hair (Hair). Betyg: 1

December 21 2014

December 19 2014

Mar 14

Laibach

21:00–23:59 Debaser Medis (Medborgarplatsen 8, Stockholm) Add this event to a calendar application
Laibach är ett kult-avantgardeband med rötter i industrial, martial, och neo-klassiska musikstilar. Laibach bildades 1980 i Slovenien, vid tidpunkten Jugoslavien. Bandet representerar konstkollektivet Neue Slowenische Kunst (NSK) som det var en av grundarna till i 1984.

Legendariska Laibach återkommer till Sverige med ett nytt program baserat på materialet från sin nya skiva Spectre (2014). Den följer bandets hyllade konceptuella album Volk (2006) - där Laibach har tolkat nationalsånger av imperialistiska nationer.

Spectres release följs av en stor världsturné. Laibach har återuppfunnit sig i en pånyttfödd, men ändå polerad och fast bildning. Och nu som brukligt är, ifrågasätter Laibach alla stela och cementerade tolkningar (och fördomar) om sig själv, om sin musik, avsikter, filosofi och ideologi. Laibach är mästare på flykt, sanna flyktkonstnärer. Och ändå, trots allt, är det ett verkligt och fullblodigt Laibach-arbete och ingenting annat.

Laibach återkommer till Sverige för en konsert i Stockholm och Malmö. En upplevelse du inte får missa!

December 14 2014

December 07 2014

Boyhood - 3

Film: Boyhood (Boyhood). Betyg: 3

December 06 2014

Interstellar - 4

Film: Interstellar (Interstellar). Betyg: 4

November 30 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl